Pilotażowe szkolenie DigEm dla użytkowników końcowych

digem25 listopada 2010 r. rozpoczęło się szkolenie skierowane do końcowych użytkowników w ramach projektu DigEm – Digital Empowerment. Osoby biorące udział w szkoleniu to studenci Uniwersytetu III Wieku. Program szkolenia zawiera w sobie elementy wprowadzające do zagadnienia z pisania „opowiadań cyfrowych”, komputerową obróbkę zdjęć, przygotowanie i obróbkę dźwięku oraz połączenie wszystkich tych elementów w programie do tworzenia filmów. Więcej informacji o realizowanym przez CEM – Centrum Edukacji Multimedialnej w SGGW, projekcie znaleźć można na stronach www.digem.eu.
Projekt DigEm jest międzynarodowym projektem wspieranym przez Komisję Europejską, w którym biorą udział partnerzy z Anglii, Hiszpanii, Polski, Litwy, Czech, Cypru i Grecji.