Finał szkolenia DigEm dla użytkowników końcowych

szkolenie DIGEM 1

Tuż przed Świętami Bożonarodzeniowymi, 17 grudnia 2010 r. odbyły się ostatnie zajęcia dla użytkowników końcowych. Panie będące studentkami Uniwersytetu III Wieku przeszły kurs, który zaowocował powstaniem historii cyfrowych. Tematyka filmów była najróżniejsza, od wakacyjnych podróży, krajobrazów górskich, piaskowych budowli poprzez świat widziany oczyma psa do opowiadania o swoim wnuczku włącznie. Panie zostały zaznajomione z takimi programami jak Microsoft Movie Maker – programem do składania filmów ze zdjęć i dodawania podkładów dzwiękowych, Audacity – program do nagrywania i obróbki dzwięku, GIMP – program do obrszkolenie DIGEM 2óbki obrazów cyfrowych.

Szkolenie to było pierwszym zrealizowanym w ramach projektu DigEm przez przez CEM – Centrum Edukacji Multimedialnej w SGGW, szkoleniem przeznaczonym dla grupy użytkowników końcowych.

Projekt DigEm jest międzynarodowym projektem wspieranym przez Komisję Europejską, w którym biorą udział partnerzy z Anglii, Hiszpanii, Polski, Litwy, Czech, Cypru i Grecji.