Spotkanie menadżerskie i szkoleniowe na Litwie

Dnia 28 kwietnia w Wilnie na Litwie odbyło się spotkanie menadżerskie, na którym omawiane były kluczowe zagadnienia w projekcie DigEm. Poruszane były kwestie raportów, prowadzenia szkoleń dla trenerów i użytkowników końcowych, omawiane były zagadnienia dotyczące tworzonego podręcznika dla trenerów „Methodology Guide”.

Kolejne dwa dni przeznaczone były na szkolenie trenerów. Na szkoleniu, którego tematem było opowiadanie historii cyfrowych (Digital storytelling) przeszkolona została jedna osoba z SGGW.

Więcej informacji o realizowanym przez CEM – Centrum Edukacji Multimedialnej w SGGW, projekcie znaleźć można na stronach www.digem.eu.