DigEm

Centrum Edukacji Multimedialnej realizuje międzynarodowy projekt DigEM

Digital Empowerment – DigEm jest innowacyjnym projektem, który używając nowatorskiego podejścia uczy podstawowych umiejętności ICT oraz zapewnia efektywną drogę uczenia się, szczególnie tym, którzy powoli przechodzą przez proces nauczania lub też nie mają zaufania do nowoczesnych technologii.

Projekt jest koordynowany przez DIMITRA IT D. oraz  przez współuczestniczące organizacje partnerskie z ośmiu europejskich państw: Anglii, Hiszpanii, Polski, Litwy, Czech, Cypru i Grecji.

Partnerzy: