Społeczeństwo Wiedzy – seminaria

Pierwsze, inauguracyjne spotkanie seminarium odbyło się 17 kwietnia 2008 roku o godzinie 14.00

PROGRAM SEMINARIUM

14.00 – 14.20    „Stare i nowe wartości współczesnego społeczeństwa wiedzy”    dr hab. Leszek Korporowicz, prof. UW
14.20 – 14.40    „Wychowanie do informacji w społeczeństwie wiedzy”    dr Sylwia Jaskuła, Pedagogium WSPR w Warszawie
14.40 – 15.00    „Technologie społeczeństwa wiedzy –  trendy i perspektywy”    dr hab. Arkadiusz Orłowski, prof. SGGW
15.00 – 16.00    Dyskusja


 Drugie spotkanie ogólnopolskiego seminarium „Wyzwania społeczeństwa wiedzy” odbyło się 19 maja 2008 roku o godzinie 12.00

Referent – ks. prof. dr hab. Leon Dyczewski – kierownik Katedry Socjologii Kultury na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim,
Tytuł referatu „Wiedza na rozdrożu”
Koreferent – dr hab. Leszek Korporowicz, prof. UW – prorektor Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Warszawie


Trzecie spotkanie ogólnopolskiego seminarium „Wyzwania społeczeństwa wiedzy” odbyło się 7 listopada 2008 roku o godzinie 12.00

Referent: prof. dr hab. Maria Dudzikowa – UAM; tytuł referatu: „Interdyscyplinarność w nauce: truizm, alibi czy wyzwanie”
Koreferent: dr hab. Arkadiusz Orłowski – prof. SGGW